Download Venuria Client 8.6 (beta 0.1)
Sign up today, Create Account!
613 players on 562 accounts! Download Tibia Loader!

IP address: Venuria-RPG.pl | Port: 7171 | Programs: Downloads
17 Jan 2017 - 15# Zmiany!

Witajcie,
Postanowilismy, ze serwer zostanie wylaczony do 21.01.2017 o 18:00, bedzie ponowne jego otwarcie, lecz bedzie bez restartu postaci. na 21 stycznia przygotujemy dla Was dice event, dzialanie oraz zasady tego eventu poznacie wkrotce. Dodatkowo za osiagniecie 35 osob online w tym samym momencie, kazdy dostanie po 25 premium points
Zapraszamy na ponowne otwarcie serwera starych jak i nowych graczy!

Dodatkowo wprowadzimy kilka zmian, a mianowicie:
-Expienie w exp share dodaje nam teraz 50% wiecej expa, tak wiec oplaca sie chodzic na wspolne expienie,
-Dodalismy ring of the sky do sms shop,
-Dodalismy crown legs do sms shop,
-Dodalismy wiecej opisanych respawnow i questow na exp map na forum,
-Dodalismy wiecej questow na mapie dla niskopoziomowych leveli,
-Zwiekszylismy leczenie sie arcybossow, od teraz bedzie ciezej je zabic w mniejszych grupkach.


Hello, We have decided that the server will be switched off to do 21.01.2017 at 6:00 PM and will be re-opening without restart charracters. We prepare for you the dice event soon you will learn more about that. Additionally we give you the achievement for 35 people online at the same time, and all players will get 25 premium points.
We invite to re-open server old and new players!

In addition, we introduce a few changes, namely:
-In exp share you get 50% more experience than normal, now team hunt is good for all,
-We have added ring of the sky to sms shop,
-We have added crown legs to sms shop,
-We have added more describe of respawn and quest on exp map on forum,
-We have fixed arcyboss healing, they are have stronger heal.

Posted by venuria team
28 Dec 2016 - 14# Aktualizacja!

Poranny zapis serwera wprowadzi nastepujace zmiany:
-Dodalismy Elfy na Rookgaard,
-Dodalismy Dwarfy na Rookgaard,
-Zmniejszylismy obrazenia wszystkich potworkow,
-Usunelismy Non PVP na Rootwormach pod Selvedor,


Global save server introduce he following changes:
-We have added Elves on Rookgaard,
-We have added Dwarves on Rookgaard,
-We have reduced the damage of all monsters,
-We have deleted Non-PVP on Rotwoorms under Selvedor.

Posted by venuria team
23 Dec 2016 - 13# Aktualizacja oraz Zyczenia!

-Dodalismy na Rookgaardzie 3 nowe taski do NPC Vascalir,
-Poprawilismy paralyze rune,
-Poprawilismy wypadanie przedmiotow z Hero,
-Zmienilismy ilosc platinum coin za poszczegolne lewele,
-Dodalismy wiecej itemow do NPC Yasir na Rookgaardzie,

Zyczymy wszystkim radosnych i pogodnych swiat Bozego Narodzenia w najblizszym gronie rodzinnym, z tej okazji otrzymujecie od nas rowniez po 25 premium points!
-We have added 3 new tasks to NPC Vascalir on Rookgaard,
-We have fixed paralyze rune,
-We have fixed Hero loot,
-We have changed platinum coin for levels, now you get more cash,
-We have added more items to NPC Yasir on Rookgaard,

We wish you all happy and cheerful Christmas in the nearest family circle, because of this occasion also you receive from us 25 premium points!

Posted by venuria team
19 Dec 2016 - 12# Aktualizacja!

Ponizej lista poprawek wprowadzonych na Venurie przez ostatni dzien:

-Assassin stary znikaja wolniej oraz czesciej z nich trafiamy,
-Poprawilismy czary leczace oraz niektore atakujace,
-Powiekszylismy Minotaury na Mainland, ktore znajduja sie na mapie respawnu pod numerem 10,
-Powiekszylismy Tarantule na Mainland, ktore znajduja sie na mapie respawnu pod numerem 27, dodatkowo dodalismy tam quest, bedzie on dostepny po nocnym global save badz dopiero jutro,
-Dodalismy Adept of the Cult, Acolyte of the Cult, Novice of the Cult na Mainlandzie, znajduja sie na mapie respawnu pod numerem 8,
-Dodalismy tabliczke na Rookgaard, ktora nakierowuje nas na The Oracle.


Below is a list of amendments introduced by the last day on Venuria:

-Assassin stars disappear more slowly and they hit more often,
-We have fixed heal and some attack spells,
-We have expanded Minotaurs on Mainland, which are located on respawn map, number 10,
-We have expanded Tarantulas on Mainland, which are located on respawn map, number 27, additionally we have added quest there, it will be available after global save.
-We have added Adept of the Cult, Acolyte of the Cult, Novice of the Cult on Mainland, they are located on respawn map, number 8,
-We have added the sign on Rookgaard, which directs us to The Oracle.

Posted by venuria team